بانک حکمت ایرانیان با توجه به نیاز استفاده از همکاران بازنشسته سایر بانکها در استان تهران ودیگر استانها نیازمندی خودرا به شرح جدول ذیل اعلام می نماید.لطفا پس از مطالعه در صورت داشتن شرایط از شما عزیزان دعوت به همکاری می نماید.
مدارک مورد نیاز :
1.اسکن رزومه از بانک قبلی کامل به همراه مشاغل مدیریتی و دوره‌های آموزشی 2.اسکن شناسنامه تمام صفحات 3.اسکن کارت ملی پشت و رو 4.اسکن عکس پرسنل 5.اعلام شغل مورد تقاضا (مدیر منطقه، معاون منطقه، بازرس مقیم و رئیس شعبه،معاون ارزی) 
شرایط اختصاصی:
1.حداقل 5 سال سابقه مدیریتی بانکی برای مشاغل مدیریت و معاونت منطقه

2.حداقل 5 سال سابقه مدیریتی بعنوان رئیس شعبه برای مشاغل روسای شعب

3.حداقل 5 سال سابقه مدیریت بانکی و یا بازرس برای مشاغل بازرسی

4.حداقل 5 سال سابقه فعالیت ارزی برای مشاغل معاون ارزی

5.حداکثر سن 60 سال

6.حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

7.آشنایی با رایانه و نرم افزارهای بانکی 

تذکرات مهم:کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی بانک به آدرس http://www.hibank24.ir  مشخصات خود و سایر اطلاعات لازم را در سامانه الکترونیکی دعوت به همکاری بانک ثبت نمایند.