یک هلدینگ معتبر در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید:

آگهی استخدامی

عنوان شغلی

حداقل تحصیلات

حداقل تجربه

شرایط اختصاصی

نوع قرارداد

تعداد نفرات

passive

فوق دیپلم

3 سال

کابل کشی و اتصالات

تمام وقت

2 نفر

Helpdesk

فوق دیپلم

3 سال

آشنایی با سیستم ها

تمام وقت

2 نفر

برنامه نویس

لیسانس

3 سال

C# ASP.NET MVC

SQL SERVER

Entity

Framework

تمام وقت

2 نفر

تحلیلگر سیستم

لیسانس

3 سال

UML

Database Design

Software design

Saftware

Architecture   SEBOK

تمام وقت

1 نفر

اپراتور

فوق دیپلم

3 سال

مراکز تلفن

تمام وقت

1 نفر

طراح وب

لیسانس

3 سال

UX      CSS 3

HTML 5     Bootstrap

JavaScript

تمام وقت

3 نفر

کنترول پروژه

لیسانس

3 سال

Scrum     Agile

TFS        RUP

PMBOK

تمام وقت

1 نفر

تلفن: 26202020
فکس: 22041712