شرکت اروند پیشرو یکی از شرکت های برتر در زمینه تولید قطعات خودرو دعوت به همکاری می نماید :

آگهی استخدامی

ردیف شغلی

عنوان شغلی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

شرایط احراز

سابقه مورد نیاز

جنسیت

محل خدمت

1

کارشناس حسابداری خرید

لیسانس

حسابداری

آشنایی با سیستم رایورز – آشنایی با خرید و حسابداری خرید

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

زن – مرد

تهران

2

کارشناس حسابداری

لیسانس

حسابداری

مسلط به حسابداری انبار – آشنا به استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی ، تسلط به نرم افزارهای مالی – تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

زن – مرد

تهران

3

کارشناس صادرات

لیسانس – فوق لیسانس

مدیریت بازرگانیMBA – مهندسی صنایع

آشنایی با امور بازرگانی خارجی – تسلط کامل به زبان انگلیسی – روابط عمومی خوب و انگیزه بالا

حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط

زن – مرد

تهران

4

کارشناس فروش

لیسانس – فوق لیسانس

مهندسی ( مکانیک / پلیمر / شیمی ) مدیریت بازرگانی

آشنایی با صنعت خودرو – زبان انگلیسی – آشنایی با مبانی فروش و کامپاندینگ / فنون مذاکره – تجربه داشتن در بخش فروش صنعت خودرو

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

زن – مرد

تهران

5

کارشناس تولید

لیسانس

مهندسی مکانیک – مهندسی برق

آشنایی با استاندارد های ISO 9000 – ISO TS – FMEA

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

مرد

کارخانه حومه کرج

6

کارشناس نگهداری و تعمرات

لیسانس – فوق لیسانس

مهندسی برق

آشنایی با سنسورها و ابزار دقیق قطعات و مدارات هیدرولیک و پنوماتیک ، مدارات و قطعات برق صنعتی و الکترونیک ، آشنایی با کنترل کننده های برنامه پذیر و توانایی برنامه نویسی

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

مرد

کارخانه حومه کرج

 

به رزومه هایی که فاقد عنوان شغلی و یا ردیف شغلی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

HR@avrand.com