روه شرکت های شاتل

برای توسعه تیم فروش خود از افراد هوشمند ، خلاق و با انگیزه برای کسب موقعیت های شغلی زیر دعوت به همکاری می کند این اشخاص باید واجد توانمندی های زیر باشند :


آگهی استخدامی


سرپرست فروش :

دارای مدرک کارشناسی یا کارشنناسی ارشد در رشته های مدیریت ، اقتصاد و مهندسی صنایع

حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط

درای مهارت کافی در کار با نرم افزارهای کاربردی مجموعه Microsoft office

توانمندی مدیریت موثر گروه های کاری

آشنایی کامل با مفاهیم فروش و بازاریابی

روحیه کار تیمی و روابط عمومی قوی

ارسال رزومه به job-sale@shatel.ir

کارشناس فروش ADSL

مدرک کارشناسی ( فارغ التحصیلان رشته های مدیریت ، اقتصادف کامپیوتر ، صنایع در اولویت خواهند بود. )

آشنایی کامل با مفاهیم فروش و بازاریابی

رویحه کار تیمی و روابط عمومی قوی

امکان حضور در شیفت های چرخشی

آشنایی به اینترنت و کاربردهای آن

ارسال رزومه : job-sale@shatel.ir

کارشناس مرکز تماس MVNO ( اپراتور مجازی تلفن همراه )

جهت همکاری در مرکز تماس MVNO ( اپراتور مجازی تلفن همراه )

تحصیلات : مهندسی IT ، کامپیوتر و صنایع ( حداقل فوق دیپلم )

سابقه : حداقل 1 سال

امکان حضور در شیفت های چرخشی

ارسال رزومه : mobile@shatel.ir