یک شرکت معتبر پیمانکاری فعال در زمینه پروژه­های ساختمانی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می­نماید:

آگهی استخدامی

ردیف

شغل

مدرک تحصیلی

حداقل سابقه کار

تخصصهای مورد نیاز

1

مدیر پروژه

کارشناسی عمران

20 سال

-آشنا به قراردادهای پیمانی، فهارس بهاء و متره و برآورد

-تسلط به جنبه های علمی و عملی مدیریت پروژه و استانداردهای مربوطه از جمله PMBOK

2

مدیر فنی و مهندسی

کارشناسی عمران

20 سال

-آشنا به قراردادهای پیمانی، فهارس بهاء و متره و برآورد

-آشنایی کامل با استانداردهای مهندسی

3

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسی صنایع

5 سال

-تسلط به امور برنامه ریزی و نرم افزارهای مرتبط P6 (MSP-PRIMAVERA)

4

کارشناس HSE

کارشناسی صنایع

5 سال

-آشنا به ضوابط، مقررات، آئین نامه های حفاظت، ایمنی و بهداشتی و استانداردهای مرتبط

5

کارشناس متره و برآورد

کارشناسی عمران

3 سال

-آشنا به قراردادهای پیمانی، فهارس بهاء و متره و برآورد

-آشنایی با استانداردهای مهندسی

 

ذکر ردیف شغلی در ارسال رزومه الزامی است.

ایمیل: hr2@namadsazeh.ir  فاکس: 22054293