یک مجتمع صنعتی بزرگ در شرق اصفهان از واجدین شرایط طبق جدول زیر دعوت به همکاری می نماید.

آگهی استخدامی

شغل

تحصیلات

سن

تعداد

جنسیت

تجربه و مهارت

سرپرست تضمین کیفیت

لیسانس مهندسی صنایع

حداقل 25

1 نفر

مونث/مذکر

2 سال، تسلط کامل به استانداردهای مدیریت کیفیت

سرپرست آموزش

لیسانس

حداقل 25

1 نفر

مونث/مذکر

3 سال

سرپرست روابط عمومی

لیسانس

حداقل 25

1 نفر

مونث/مذکر

5 سال

کارمند فروش

لیسانس

حداقل 33

1 نفر

مونث

2 سال

 

ارسال رزومه به آدرس: Estekhdam.hrm.esfahan@gmail.com