یک شرکت معتبر تولید کننده تابلوهای برق در نظر آباد کرج جهت تقویت کادر مدیریتی و پرسنلی خود نیاز به افراد با تخصص های زیر دارد :

آگهی استخدامی

ردیف

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

1

کارشناس برنامه ریزی

لیسانس صنایع گرایش ساخت و تولید

حداقل 4 سال

2

کارشناس فنی

لیسانس قدرت – الکترونیک

حداقل 5 سال

3

کارشناس فنی

لیسانس مکانیک

حداقل 3 سال

4

سیم کش صنعتی

دیپلم

حداقل 3 سال

5

مونتاژ کار تابلو

دیپلم

حداقل 3 سال

6

شینه کش تابلو

دیپلم

حداقل 3 سال

 

متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس info@tmb-co.com ارسال نمایند .