دفترکمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی استخدام می نماید:

دستیار فناوری اطلاعات و ارتباطات – اصفهان

ICT Assistant – Esfahan

(Vacancy #: VN-16 -15)

کارشناس ارشد امور مالی – تهران

Senior Finance Associate – Tehran

(Vacancy #: VN-16 -16)

آگهی استخدامی

جهت اطلاع از شرح وظایف و سایر مشخصات به سایت های زیر مراجعه نمایید:

www.un.org.ir

http://unhcr.org.ir/fa/job

لطفاً درخواست خود را به زبان انگلیسی با ذکر Vacancy # از طریق وب سایت ذکر شده در بالا و یا به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

irntevac@unhcr.org

مهلت ارسال درخواست ها پایان روز اداری 10 شهریور 1395